OTURAQLIQ

is. Oturaq həyat sürmə, oturaq həyat tərzi (köçərilik ziddi).
OTURAQ
OTURDULMA

Digər lüğətlərdə