OTURUŞMUŞ

sif.is. dan. Yaşlı, ahıl, qartımış.
Müəllim yaşca oturuşmuş adamdı. Ə.Vəliyev.

OTURUŞMAQ
OTUZ

Digər lüğətlərdə