OVDUQ

is. [ fars. abduq] Ayran.
[Qız] kuzədən su töküb ovduq düzəltdi və Musa kişi ilə Firidunun qabağına qoydu. M.İbrahimov.
Mirzə Alış ovduqdan stəkanlara doldurub onlara içirdirdi. Ə.Vəliyev.

OVDAN
OVXAQ

Digər lüğətlərdə