OXŞAMA₁

Oxşamaq1”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OXŞAMA ağlama
  • OXŞAMA əzizləmə — sığallama — nazlama
  • OXŞAMA bənzəmə — eyniləşmə

Etimologiya

  • OXŞAMA Çuvaş dilində ok (ox, oş, oğ) sözü “bənzəyən” deməkdir. “Əzizləmək” mə­nasında olan oxşamaq sözü isə “tumar” mənasını verən oğ kəlməsi ilə bağlı­dır
OXŞAMA₂
OXŞAMAQ₂

Digər lüğətlərdə