OXŞATMA

Oxşatmaq”dan f.is.
OXŞARLIQ
OXŞATMAQ

Digər lüğətlərdə