OYDURMA

Oydurmaq”dan f.is.
OYATMAQ
OYDURMAQ

Digər lüğətlərdə