PÖHRƏLİ

sif.
1. Pöhrəsi olan; zoğlu. Pöhrəli ağac.
2. Çoxlu cavan ağaclar bitmiş.
Qalın pöhrəli dağın ətəyini Qaradağ xanlığının geniş və qocaman bağı tutmuşdu. S.Rəhimov.

PÖHRƏLƏNMƏK
PÖHRƏLİK

Digər lüğətlərdə