PÖRŞƏLƏMƏ

Pörşələmək”dən f.is.
PÖHRƏLİK
PÖRŞƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə