PÖRŞƏLƏMƏK

f. Pörtüb tükünü çıxarmaq, təmizləmək.
[Odabaşı:] İbrahim qırx-əlli cücə başı kəsib bədənlərini pörşələyirdi. Ə.Haqverdiyev.
Növrəstə qazan asıb toyuğu pörşələməyə başladı. S.Rəhimov.

PÖRŞƏLƏMƏ
PÖRTLƏMƏ₁

Digər lüğətlərdə