PÖRTÜŞMƏK

bax pörtmək 1-ci mənada.
Söylə, neçin pörtüşdün, söylə, qızardın neçin? S.Rüstəm.

PÖRTÜŞMƏ
PRÁKTİK

Digər lüğətlərdə