PÖRTLƏMƏ₁

Pörtləmək1”dən f.is.
PÖRŞƏLƏMƏK
PÖRTLƏMƏ₂

Digər lüğətlərdə