PÖRTLƏMƏ₂

Pörtləmək2”dən f.is.
PÖRTLƏMƏ₁
PÖRTLƏMƏK₁

Digər lüğətlərdə