PÜŞTİ

is. [ fars. ] köhn. Oturub söykənmək üçün divara dayadılan döşək.
[Səkinə xanım:] Gülsəba, yerə bir döşək sal, dalısına bir püşti qoy. M.F.Axundzadə.
Tut ağacının altında zərif Kaşan xalçaları salınmış, məxmər döşəkçələr, ipək püştilər, mütəkkələr düzülmüşdü. Çəmənzəminli.

PÜŞTƏ
PYEDESTAL

Digər lüğətlərdə