PÜF

təql. İstidən, yorğunluqdan, ürək sıxıntısından bezmiş adamın dodaqlarını aralayaraq ağzından havanı buraxarkən çıxardığı səs. [Mərcan bəy:] Vallah, arvadın vəhmi məni basıbdır.
Püf! Nə istidir! Ü.Hacıbəyov.

PUTYOVKA
PÜFƏ

Digər lüğətlərdə