PÜRKAMAL

sif. [ fars. pür və ər. kamal] klas. Kamallı, ağıllı.
PÜRİBARƏ
PÜRQİYMƏT

Digər lüğətlərdə