PÜXTƏLİK

is. Təcrübəlilik, bişkinlik, yetkinlik; bir işdə püxtə olma.
Yaradıcılıq bitkinlik və püxtəlik tələb edir. S.Rəhimov.

PÜXTƏLƏŞMƏK
PÜNHAN

Digər lüğətlərdə