PƏJMÜRDƏLİK

is. Pəjmürdə adamın görkəmi; solğunluq, pərişanlıq.
PƏJMÜRDƏ
PƏL

Digər lüğətlərdə