PƏLƏBIĞ

sif. Yekə, yastı və uzunbığlı.
PƏLƏ
PƏLƏBIĞLI

Digər lüğətlərdə