PƏLƏBIĞLI

sif. Yekə, yastı və uzunbığlı.
PƏLƏBIĞ
PƏLƏQULAQ

Digər lüğətlərdə