PƏLMƏ

is. dan. Tutqun, aydın olmayan, yarıişıq, zəif işıq.
PƏLLƏMƏK
PƏLMƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə