PƏNAHGAH

is. [ fars. ]
1. Pənah aparılan yer, pənah yeri, sığınacaq yeri.
[Adamlardan biri:] Sən hər şeydən əvvəl bizə bir pənahgah tap ki, biz oradan düşmən ilə vuruşaq. P.Makulu.

2. məc. Allah mənasında.
[Gövhər xanım:] Ey cəmi yaranmışın pənahgahı! Oğlumu səndən istəyirəm. S.S.Axundov.

PƏNAH
PƏNAHLANMA

Digər lüğətlərdə