PƏNCƏLƏŞMƏK

f. Çarpışmaq, vuruşmaq, mübarizə aparmaq. Ölümlə pəncələşmək.
[Qüdrət:] Gecə ilə gündüz pəncələşir. M.S.Ordubadi.
Dağlarla, daşlarla pəncələşərək; İnsan istiqbalı salama gəlir… S.Vurğun.
Bütün qışı tufanlarla; Pəncələşən neft ustası; Baxır aydın üfüqlərə; Ürəyində yaz sevdası. N.Rəfibəyli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏNCƏLƏŞMƏK tutaşmaq — dalaşmaq — vuruşmaq — çəkişmək
PƏNCƏLƏŞMƏ
PƏNCƏRƏ

Digər lüğətlərdə