PƏPƏYEYƏN

məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi (qədər) – bax məməyeyən.
Əhalidə olan bu sevinc məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi hamının ürəyindən axıb gəlirdi. Ə.Vəliyev.

PƏPƏŞ
PƏR

Digər lüğətlərdə