PƏRƏK

bax pərə.
…Burun pərəkləri geniş açılmış … zərif Qarabağ atı birdən qılçaları biçilmiş kimi yerə sərildi. M.Rzaquluzadə.

PƏRƏK
PƏRƏKLİ

Digər lüğətlərdə