PƏRDİLƏMƏK

f. Dama pərdi düzmək, damın üstünə pərdi uzatmaq. Damı pərdiləmək.
PƏRDİLƏMƏ
PƏRDİLİK

Digər lüğətlərdə