PƏRGAR₁

is. [ fars. ] Dairə çəkmək və çertyojlarda xəttin uzunluğunu ölçmək üçün iki qollu alət; sirkul. Pərgarla dairə çəkmək.
PƏRGAR₂
PƏRGAR₃

Digər lüğətlərdə