PƏRGAR₃

is. [ fars. ] Qayda, səliqə, nizam; bir şeyin saz vəziyyəti.
Evimizə ozan gəlibdir; Pərgar pozan gəlibdir; Gündüz olan işləri; Gecə yazan gəlibdir. (Bayatı).

PƏRGAR₁
PƏRGARLAMA

Digər lüğətlərdə