PƏRGARLIQ

is. Ustalıq, mahirlik, bacarıq, məharət.
PƏRGARLAŞMAQ
PƏRİ

Digər lüğətlərdə