PƏRGARLAŞMA

Pərgarlaşmaq”dan f.is.
PƏRGARLAMAQ
PƏRGARLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə