PƏRGARLAMAQ

f. Nizam-intizam yaratmaq, qaydaya, səliqəyə salmaq; sahmanlamaq.
Sabahdan etibarən öz evlərini lazımınca pərgarlarsan. M.S.Ordubadi.

◊ Qurşağının altını pərgarlamaq – qarnını doydurmaq, yaxşıca yeyib doymaq.
[Xəlil:] Qurşağın altını pərgarlayandan sonra bığları eşib, buğlana-buğlana gediniz. N.Vəzirov.

PƏRGARLAMA
PƏRGARLAŞMA

Digər lüğətlərdə