P

P, p

n (pl P’s, p’s) ingilis əlifbasının 16-cı hərfi

OZONOSPHERE
PA

Digər lüğətlərdə