PACKER

n 1. qablaşdırıcı, mal qablaşdıran / bağlayan adam (xüs. yeyinti sənayesində); 2. qablaşdıran / qablaşdırıcı maşın; 3. qablaşdıran firma

PACKED
PACKET