PALANLAMA

Palanlamaq”dan f.is.
PALANDUZ
PALANLAMAQ

Digər lüğətlərdə