PARA

PARA – BÜTÜN Paraya dəymə, bütünü kəsmə, doğra doyunca ye (Ata. sözü).

PAKLIQ
PARÇA

Digər lüğətlərdə