PAXAR

is. Uzaq Şərqdə yaşayan etnik azlıqlar qrupu və həmin qrupa mənsub olan adam.
PAHO
PAXIL

Digər lüğətlərdə