PİKETÇİ

is. Piketdə iştirak edən adam.
PİKET
PİKTOQRAM

Digər lüğətlərdə