PİKET

[ fr. ] Kiçik qarovul dəstəsi.
// Tətil olan yerlərdə qarovul çəkən tətilçilər dəstəsi.
…Nərildəyən qatar bizik, nəfəs dərir piketlərdə. X.Rza.

PİKAP
PİKETÇİ

Digər lüğətlərdə