PİLƏK

is.
1. Kiçik yastı düymə.
2. Boyunbağı, qolbaq və s.-də sallanan kiçik hissəcik. Qolbağın piləyi. Qızıl pilək.
PİLƏ
PİLƏKLƏMƏ

Digər lüğətlərdə