PİLƏTƏ

is. [ rus. плита] Üstündə xörək bişirmək və ya evi qızdırmaq üçün ağneftlə yanan fitilli cihaz; kerosinka.
Səriyyə pilətənin üstündəki xörəyi qarışdırmağa getdi. M.Hüseyn.

// Eyni məqsəd üçün işlədilən elektrik və ya qaz cihazı. Elektrik pilətəsi.
– Qaz pilətəsinin üstündə bozbaş qazanı qaynayırdı. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PİLƏTƏ PİLƏTƏ Səriyyə pilətənin üstündəki xörəyi qarışdırmağa getdi (M.Hüseyn); MAŞINKA Rüstəm kişi.. maşinkanı yandırıb qazanı onun üstünə qoydu (M
PİLƏMƏK
PİLƏTƏÇİ

Digər lüğətlərdə