PLANLI

sif. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş plana əsasən həyata keçirilən, plan üzrə olan. Planlı təsərrüfat. Planlı təchizat. Planlı tikinti.
PLANLAŞDIRMAQ
PLANLILIQ

Digər lüğətlərdə