PLANLAMA

Planlamaq”dan f.is.
PLANETARİ
PLANLAMAQ

Digər lüğətlərdə