PLANTÁTOR

[ lat. ] Plantasiya (1-ci mənada) sahibi.
PLANTÁSİYA
PLASKÁRT

Digər lüğətlərdə