POLADƏRİDƏN

is. xüs. Polad əritməklə məşğul olan usta; poladtökən.
POLAD
POLADƏRİTMƏ

Digər lüğətlərdə