POLADLAMA

Poladlamaq”dan f.is.
POLADI
POLADLAMAQ

Digər lüğətlərdə