POLİNEZİYA

is. [ yun. ] Sakit Okean adalar qrupu. Polineziya adaları vulkan mənşəlidir.
POLİMERLƏR
POLİNEZİYALILAR

Digər lüğətlərdə