PRELÜD

[ lat. ]
1. Musiqi əsərinə giriş.
2. Əsasən fortepiano üçün müəyyən quruluş forması olmayan müstəqil musiqi pyesi. Şopenin prelüdləri.
PREFİKS
PREMYÉRA

Digər lüğətlərdə