PREMYÉRA

[ fr. premiere – birinci] Pyes, opera, balet və s.-nin ilk tamaşası. Yeni baletin premyerası.
PRELÜD
PREPARÁT

Digər lüğətlərdə