PREPARATÇI

is. Preparat hazırlamaqla məşğul olan şəxs.
PREPARÁT
PRES

Digər lüğətlərdə