PRİMİTİVİZM

[ lat. ]
1. Hər hansı bir hadisəyə çox bəsit münasibət.
2. inc.
XIX əsrdə – XX əsrin incəsənətində: primitivə – ibtidai sənət formalarına təqlid etmə, primitiv formalara qayıtma.
3. Primitivlik.
PRİMİTİV
PRİMİTİVLİK

Digər lüğətlərdə