PUÇURLANMAQ


1. bax puçurlamaq 1-ci mənada.
Hava yavaş-yavaş işıqlanırdı, torağaylar uçuşub yeni-yeni puçurlanan ( f.sif. ) ağacların çılpaq budaqlarına qonurdu. M.Hüseyn.

2. bax puçurlamaq 2-ci mənada.
Mahmud, alnında puçurlanmış ( f.sif. ) tər damlalarını silib özünü topladı. Y.Əzimzadə.

PUÇURLANMA
PUD

Digər lüğətlərdə